සියලු ප්රවර්ග
EN

පවතින ශාක වැඩිදියුණු කිරීම

මුල් පිටුව>තාක්ෂණය සහ සේවා>සේවය>පවතින ශාක වැඩිදියුණු කිරීම >500TPD-1500TPD ආහාරයට ගත හැකි තෙල් පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

500TPD-1500TPD ආහාරයට ගත හැකි තෙල් පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

500TPD 1500TPD දක්වා පුළුල් කරයි, තවත් 1000TPD වැඩි විය;

ප්‍රශස්ත තාක්‍ෂණය, නිෂ්පාදනයෙන් පොහොසත්


2

විශාල පටල පෙරහනකට වෙනස් කරන ලදී

3

පාලන පද්ධතිය වෙනස් කරන්න

4

පුළුල් කිරීමේ සන්ධිය

වෙනත් කාණ්ඩ